Usługi

Dostęp do sieci Internet

Pod numerem 8892 rejestru Prezesa Urzędu Kontroli Elektronicznej Advanced Technology Solutions została wpisana na listę przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Spółka jest właścicielem sieci telekomunikacyjnej na obszarze województwa lubelskiego. Usługi telekomunikacyjne na obszarach powiatów bialskiego oraz radzyńskiego świadczone są w technologii światłowodowej FTTH oraz radiowej w paśmie nielicencjonowanym.

Cyberbezpieczeństwo

Od 2015 roku działalność spółki została rozszerzona o usługi związane z szerokorozumianym cyberbezpieczeństwem. Usługi te kierowane są głównie dla organów ścigania, czy Policji, Prokuratury, Żandarmerii Wojskowej jak również dla innych służb państwowych. W obszarze tym wspieramy śledczych w celu wykrycia i ścigania sprawców czynów zabronionych popełnianych przy wykorzystaniu najnowszych technologii infomratycznych.

Dostarczanie rozwiązań sprzętowo-programowych

Spółka do początku założenia dostarcza rozwiązania w zakresie zaawansowanych technologii informatycznych zarówno w obszarze programowym jak i sprzętowym. Przez lata dostarczyliśmy zaawansowane rozwiązania serwerowe firmy HP min. takich podmiotów jak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Doświadczenie we wdrażaniu nowoczesnych technologii informatycznych powoduje, że zespół naszych specjalistów dostarczyć może rozwiązania zarówno dla małych podmiotów jak i dużych organizacji.